search_api_autocomplete

Belgische gereglementeerde markten

Overeenkomstig artikel 3, §1, 3e lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wordt de lijst van de Belgische gereglementeerde markten die erkend zijn met toepassing van het 1e lid van bovenvermelde bepaling en elke wijziging van deze lijst door toedoen van de Minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De lijst wordt eveneens op de website van de FSMA opgenomen.

Situatie per 20/07/2012

1.   de markt "Euronext Brussels" en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels;