search_api_autocomplete

Belgische MTF’s geregistreerd als KMO-groeimarkt

Overeenkomstig artikel 53, §6 van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, wordt de lijst van Belgische multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s) die geregistreerd zijn met toepassing van §1 van bovenvermeld artikel en elke wijziging van deze lijst gepubliceerd op de website van de FSMA.  

Situatie per 11/10/2019

De MTF Alternext, commerciële benaming “Euronext Growth”