search_api_autocomplete

11. Wat zijn 'elektronische infrastructuren waarlangs de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees hun diensten aanbieden'?

Hiermee worden de Automated Teller Machines (ATM’s) bedoeld, waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild en omgekeerd.

De personen die dergelijke installaties beheren en verantwoordelijk zijn voor de diensten die met behulp van die installaties worden verstrekt, moeten zich bij de FSMA laten inschrijven.

De exploitanten van de plaatsen waar die ATM’s zijn geïnstalleerd, moeten zich daarentegen niet bij de FSMA laten inschrijven, voor zover zij zelf niet verantwoordelijk zijn voor de diensten die met behulp van die installaties worden verstrekt.