search_api_autocomplete
Home

12. Welke informatie moet tijdens de looptijd van het product worden verstrekt over de samenstelling van de selectie van aandelen of huisindex?

Betreft het een huisindex, dan wordt tijdens de looptijd van het product minstens driemaandelijks informatie verstrekt over de samenstelling ervan.

Betreft het een selectie van aandelen (die van nature vaststaat), dan wordt gedurende de looptijd van het product onmiddellijk informatie verstrekt over een eventuele wijziging van de samenstelling van de selectie. Dit zal het geval zijn bij wijziging van een aandeel uit de selectie ten gevolge van een 'corporate action'.