search_api_autocomplete

13. Waar kan ik als professioneel terecht voor meer uitleg?

Professionelen die meer uitleg willen over het moratorium, kunnen in de eerste plaats terecht bij de financiële instelling(en) waarmee ze werken. Ook de beroepsorganisaties kunnen meer uitleg verschaffen.

Ook de FSMA kan gecontacteerd worden voor verdere uitleg. Dat kan via het e-mailadres: pro@fsma.be