search_api_autocomplete
Home

14. Wanneer heeft een minimale wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een disproportionele impact?

Dit is het geval indien een marginale of incrementele wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een negatieve of positieve impact ten belope van meer dan 10% van de nominale waarde van het gestructureerd product kan hebben op hetzij de terugbetaling van het kapitaal, hetzij de betaling(en) van de tussentijdse of uiteindelijke opbrengst.

De bedragen kunnen geactualiseerd worden.

Om te berekenen of de impact al dan niet meer dan 10% van de nominale waarde van het gestructureerde product bedraagt, worden, enerzijds, het scenario waarbij de marginale of incrementele wijziging niet plaatsvindt en, anderzijds, het scenario waarbij de marginale of incrementele wijziging wel plaatsvindt, met elkaar vergeleken.

Zo voldoet een gestructureerd product met kapitaalbescherming en een duurtijd van 5 jaar dat een jaarlijkse coupon van 5% biedt, tenzij in geval van daling van de onderliggende waarde ten opzichte van de startwaarde, in welk geval een coupon van 1% wordt betaald, niet aan dit criterium. Er is immers voor de volledige looptijd een (niet geactualiseerd) verschil van 20% tussen het scenario waarbij de marginale daling ten opzichte van de startwaarde niet plaatsvindt en het scenario waarbij voormelde marginale daling wel plaatsvindt.