search_api_autocomplete
Home

14. Wat kunnen slachtoffers van onregelmatige activiteiten met binaire opties of forex doen om hun verliezen te recupereren?

De FSMA beschikt niet over een wettelijke bevoegdheid om verloren gelden te recupereren.

Indien u van mening bent dat u het slachtoffer bent van een beleggingsfraude, dan raden wij u aan om klacht neer te leggen bij de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Indien u een klacht heeft over een vergunde buitenlandse aanbieder, dan raden wij u aan een klacht in te dienen bij de bevoegde buitenlandse toezichthouder en/of de bevoegde buitenlandse ombudsdienst.

Een overzicht van de bevoegde nationale toezichthouders vindt u op de website van de Europese toezichthouder ESMA.

Een overzicht van de bevoegde ombudsdiensten vindt u via het Financial Dispute Resolution Network (FIN-NET).