search_api_autocomplete
Home

15. Is de titel “onafhankelijk financieel planner” wettelijk beschermd?

Ja, enkel de vergunde onafhankelijke financieel planners mogen de titel “onafhankelijk financieel planner” of gelijkaardige termen gebruiken.