search_api_autocomplete

16. Mag ik twee inschrijvingen cumuleren, nl. een in het register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en een in het register van de aanbieders van bewaarportemonnees?

De FSMA houdt twee afzonderlijke registers bij, een voor elk van de activiteiten van aanbieder van diensten met virtuele valuta.

In uw inschrijvingsdossier vermeldt u of u in het register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of in het register van de aanbieders van bewaarportemonnees of in beide registers wil worden ingeschreven.

U kan dus gelijktijdig in beide registers worden ingeschreven op voorwaarde dat u aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoet die voor elke gevraagde inschrijving gelden.