search_api_autocomplete
Home

17. Zijn er nog andere Europese landen die een dergelijk verbod hebben ingevoerd? Zijn er nog andere Europese landen van plan om dit te doen?

Momenteel is België het eerste land in Europa dat de commercialisering van bepaalde derivaten aan doorsnee beleggers effectief verbiedt.

De problematiek van het aanbod van binaire opties, CFD’s en forex is niet louter een Belgisch fenomeen. De problematiek doet zich voor in gans Europa. Hierbij kan verwezen worden naar een recente waarschuwing van de Europese toezichthouder ESMA.

Andere landen hebben wel reeds restrictieve maatregelen genomen in verband met de commercialisering van dergelijke instrumenten (zie ook vraag nr. 1).

De Franse toezichthouder AMF heeft recent ook een verbod opgelegd aan een buitenlandse aanbieder van binaire opties, CFD’s en forex om nog langer beleggingsdiensten aan te bieden op het Franse grondgebied.