search_api_autocomplete
Home

18. Wat wordt bedoeld met een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product?

Wordt onder meer als een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product aanzien: een wijziging van de rating van de uitgevende instelling of een wijziging van de risicograad van het product volgens de bij commercialisering gehanteerde risicoclassificatiemethode.