search_api_autocomplete
Home

19. De cliënt vraagt mij hem/haar te adviseren bij de keuze van een individueel financieel product of om zijn vermogen te beheren. Mag ik dit doen?

Nee. U mag geen beleggingsdiensten verstrekken. U mag geen enkele vorm van advies geven over transacties in individuele financiële producten.