search_api_autocomplete
Home

2. Welke informatie dient te worden opgenomen in een persbericht waarin de potentiële bieder zijn intentie om een bod te doen aankondigt?

Om de markt correct te informeren, zal het persbericht minstens informatie dienen te bevatten over de geboden prijs, de aard van het voorgenomen bod, en, indien het om een vrijwillig bod gaat waaraan voorwaarden zijn verbonden, de voorwaarden van het bod.

Het persbericht mag enkel feitelijke informatie bevatten en de toon ervan dient neutraal te zijn.