search_api_autocomplete
Home

22. Moeten alle entiteiten met een distributiekanaal die deel uitmaken van dezelfde groep verplicht toetreden tot het moratorium?

Een groep die bestaat uit verschillende entiteiten die in België over een distributiekanaal beschikken (bank, verzekeringen, ICB), kan in beginsel enkel tot het moratorium toetreden indien alle entiteiten van de groep toetreden.

Indien de groep uit verschillende entiteiten bestaat die actief zijn onder totaal verschillende benamingen, kunnen de betrokken entiteiten toch individueel toetreden, op voorwaarde dat zij geen gestructureerde producten commercialiseren die zijn uitgegeven door andere entiteiten van de groep die niet voldoen aan de criteria van het moratorium en op voorwaarde dat de individuele toetreding geen verwarring schept over de positie van de groep.

Een Belgisch distributeur die wordt gecontroleerd door een buitenlands rechtspersoon die ook in België actief is, kan tot het moratorium toetreden, zelfs indien de buitenlandse rechtspersoon die hem controleert, niet tot het moratorium toetreedt.