search_api_autocomplete

22. Wie houdt toezicht op mijn activiteit als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of als aanbieder van bewaarportemonnees?

De FSMA ziet toe op de naleving van de bepalingen. Ze behandelt de inschrijvingsaanvragen van de kandidaat-aanbieders van diensten met virtuele activa. Ze is bevoegd om na te gaan of de ingeschreven aanbieders van diensten de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan zij zijn onderworpen, blijvend naleven.