search_api_autocomplete
Home

25. Hoe vaak zullen de antwoorden op vragen van de sector met algemene draagwijdte worden bekendgemaakt?

De FSMA zal deze Q&A regelmatig vervolledigen op basis van de vragen van de sector met algemene draagwijdte, om zo te zorgen voor een gelijke behandeling tussen de verschillende betrokken partijen. De actualiseringen zullen op de website van de FSMA worden bekendgemaakt.