search_api_autocomplete

3. Hoe werkt het moratorium in de praktijk?

Distributeurs kunnen vrijwillig het moratorium onderschrijven. Daarmee verbinden ze zich ertoe geen gestructureerde producten te commercialiseren die bestemd zijn voor particuliere beleggers (retailcliënten) en die op basis van de FSMA-criteria als 'bijzonder ingewikkeld' beschouwd worden. De deelnemende distributeurs worden opgenomen in een lijst die raadpleegbaar is op de website van de FSMA. Zij kunnen ervoor opteren het moratorium niet toe te passen voor 'private-banking'-cliënten, gedefinieerd als cliënten die minstens 500.000 euro bij één instelling aanhouden.