Professionelen

Het reglement trad in werking op 18 augustus 2016.