search_api_autocomplete

5. Wat wordt verstaan onder 'als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit'?

Wanneer een activiteit van aanbieder van diensten met virtuele valuta als gewone professionele activiteit wordt verricht, ook al vormt die voor de betrokkene een aanvullende of bijkomende activiteit, betekent dit dat ze tegen bezoldiging wordt verricht, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van diegenen aan wie de diensten worden aangeboden.