search_api_autocomplete

7. Gaat dit initiatief risicovolle producten weren?

Het initiatief is een eerste stap in een proces dat moet leiden naar een eenvoudiger en transparanter aanbod van producten. De FSMA wil ermee zorgen voor meer transparantie over de precieze samenstelling van een product en de kosten die eraan verbonden zijn. Maar het feit dat een product niet als 'bijzonder ingewikkeld' beschouwd wordt, houdt geen beoordeling in van het risicovolle karakter ervan.