search_api_autocomplete

7. Slaat het verbod op alle vormen van commercialisering van derivaten?

Het reglement viseert enkel de commercialisering van instrumenten die worden verhandeld via een elektronisch handelssysteem (elke vorm van elektronische infrastructuur door middel waarvan een financieel instrument wordt verhandeld).