search_api_autocomplete

9. Wat wordt verstaan onder 'aanbieder van een bewaarportemonnee'?

De 'aanbieder van een bewaarportemonnee' is de persoon die diensten aanbiedt om, namens zijn cliënten, cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.