search_api_autocomplete

Contact nemen

Elke genoteerde vennootschap heeft een vaste contactpersoon bij de FSMA. Als u niet weet wie uw contactpersoon is, kan u een mail sturen naar AM_SCS_SEC@fsma.be. U zal dan de contactgegevens van die persoon ontvangen.

Als u toegang wenst tot de platformen eCorporate en/of eMT, kan u een mail sturen naar eCorporate.fin@fsma.be. U zal dan inloggegevens ontvangen.

Voor al uw vragen met betrekking tot de transparantiewetgeving kan u, naast bij uw contactpersoon, ook terecht bij trp.fin@fsma.be

Voor al uw vragen met betrekking tot voorwetenschap, verwerving en vervreemding van eigen aandelen en transacties van leidinggevenden kan u, naast bij uw contactpersoon, ook terecht bij info.fin@fsma.be