search_api_autocomplete

Website

De website van de vennootschap dient een apart deel te bevatten dat voorbehouden is voor investeerders. Dat deel dient voor iedereen vrij, gemakkelijk en gratis toegankelijk te zijn.

Meer weten over de voorwaarden waaraan de website moet voldoen?

Circulaire FSMA_2012_01, secties 7.2.3.2 en 7.2.3.3

De FSMA centraliseert bepaalde informatie over de genoteerde vennootschappen op haar website.