search_api_autocomplete

Gebruikte tekens

1. Juridische vorm

(O.V.): Onderlinge verzekeringsvereniging

(G.K.): Gemeenschappelijke kas

(N.V.): Naamloze vennootschap

(C.V.): Coöperatieve vennootschap

(G.C.V.): Gewone Commanditaire Vennootschap

(O.I.): Openbare instelling

(V.O.F.): Vennootschap onder firma

(C.V.A.): Commanditaire vennootschap op aandelen

(C.V.B.A.): Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2. Landen

B: België

CH: Zwitserland

D: Duitsland

USA: Verenigde Staten van Amerika

N: Nederland

3. Nummering

De hypotheekondernemingen zijn opgenomen volgens hun inschrijvingsnummer bij de FSMA.