search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels op 29 juni 2016 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten. 

Deze marktregels treden in werking op 3 juli 2016 en zijn beschikbaar op de website van Alternext: https://www.euronext.com/en/regulation/alternext.