search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels op 29 september 2015 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten. 

Deze marktregels treden in werking op 20 november 2015 en zijn beschikbaar op de website van Alternext https://www.euronext.com/en/regulation/alternext.