search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels op 2 februari 2016 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Alternext https://www.euronext.com/en/regulation/alternext.