Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten

    De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten, i.e. Euronext Brussels en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, op 20 oktober 2015 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en dat zij op 30 november 2015 in werking treden.

    Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Euronext: https://www.euronext.com/nl/regulation/market-rules