search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten, i.e. Euronext Brussels en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, op 9 juni  2015 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en dat zij op 26 oktober 2015 in werking treden.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Euronext: https://www.euronext.com/nl/regulation/euronext-gereguleerde-markten