search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten, i.e. Euronext Brussels en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, op 19 januari 2016 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en dat zij op 6 juni 2016 in werking treden.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Euronext: https://www.euronext.com/nl/regulation/euronext-gereguleerde-markten