search_api_autocomplete

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat overeenkomstig artikel 5, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de gewijzigde marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV (nl. "Euronext Brussels" en "de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels") werden goedgekeurd op 5 maart 2013.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van NYSE Euronext: http://www.euronext.com.