search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van Alternext

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen deelt mee dat overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels werden goedgekeurd op 8 februari 2011. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 21 maart 2011.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Alternext: https://www.euronext.com/nl/regulation/euronext-gereguleerde-markten