search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van Alternext

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, de gewijzigde marktregels van Alternext werden goedgekeurd op 31 januari 2012. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 15 februari 2012.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Alternext: https://www.euronext.com/nl/regulation/regulated-markets