search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen deelt mee dat overeenkomstig artikel 5, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de gewijzigde marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV (nl. "Euronext Brussels" en "de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels") werden goedgekeurd op 19 januari 2010. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 22 februari 2010. 

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van NYSE Euronext: http://www.euronext.com.