search_api_autocomplete

Het bedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd op 1 januari

Dit is het bedrag dat aan de begunstigde(n) zal worden uitbetaald indien u overlijdt, op voorwaarde dat u op het ogenblik van uw overlijden nog aan de slag bent binnen de onderneming of sector. Als er meerdere begunstigden zijn, wordt enkel het globale bedrag vermeld.

Als de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
de uitbetaling van een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
betreft, wordt het bedrag van de De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
vermeld en de periodiciteit (maandelijks, jaarlijks,…).