search_api_autocomplete

ADC SIIC

LEI
549300IK1L5VA3B6XF18
Ondernemingsnummer
0526937652
Emittent
Privaat
Markt
Buitenlandse gereglementeerde markt
Toezicht FSMA op grond van
Europese regelgeving (Transparantierichtlijn)
Noemer
135.928.119
Aandeelhouderschap