search_api_autocomplete

BELUGA

LEI
549300Y9TK7CJQ05LR53
Ondernemingsnummer
0401765981
Emittent
Privaat
Markt
Euronext Brussels
Toezicht FSMA op grond van
Europese regelgeving (Transparantierichtlijn)
Noemer
1.366.990
Aandeelhouderschap
Kennisgevingsdrempels 1%
Nee
Kennisgevingsdrempels 2%
Ja
Kennisgevingsdrempels 3%
Ja
Kennisgevingsdrempels 4%
Ja
Kennisgevingsdrempels 7,5%
Ja