search_api_autocomplete

De blikvangers in 2022

Twee FSMA-medewerkers bespreken het jaarverslag

Dit hoofdstuk gaat in op enkele actuele thema’s die betrekking hebben op meerdere toezichtsdomeinen van de FSMA. Daarnaast gaat ieder hoofdstuk van dit verslag dieper in op de thema’s die markant zijn voor elk toezichtsdomein van de FSMA.

 • De FSMA wordt voorzitter van de wereldwijde organisatie IOSCO
 • Data-analyse, risicomodellen en webscrapen: speerpunten in het toezicht van de FSMA
  • Correcte melding van transacties leidinggevenden
  • Detecteren van closet indexing
  • Risicomodel voor witwaspraktijken bij verzekeringsmakelaars
  • Opsporen van frauduleuze kredietwebsites
 • Cryptoactiva
  • Invoering van een kader voor de reclame voor virtuele munten
  • Kwalificatie van crypto-activa
  • Verplichte inschrijving voor Virtual Asset Service Providers (VASP’s) 
 • De FSMA zet in op een duurzamere financiering
 • Focus op kosten en rendementen

 

Lees meer ...