search_api_autocomplete
Home

Junior Payroll Officer bij de dienst HR Policies & Staff Relations

Wil je als Junior Payroll Officer werken voor een instelling die het vertrouwen van het publiek in de financiële sector vergroot en instaat voor de bescherming van de consumenten?

Kom ons FSMA-team versterken! En word Payroll Officer bij de dienst ‘HR Policies & Staff relations’.

WAAR KOM JE TERECHT?

De dienst Pay staat in voor de loonadministratie van de FSMA-werknemers en is het aanspreekpunt voor vragen over de payroll.

WAT HOUDT JE FUNCTIE IN?

 • Beheer van de payroll

Je voert, in het digitaal loonverwerkingsprogramma, alle gegevens in die nodig zijn voor de correcte berekening van de lonen en de sociale voordelen, alsook voor de terugbetaling van kosten. Je verwerkt informatie over verschillende gebeurtenissen (aanwerving, ontslag, pensioen, ziekte, huwelijk, geboorte, ...) of gewijzigde situaties (nieuwe looncategorie, andere werktijdregeling of ander uurrooster, onbetaald verlof, ...).

Zodra je de maandelijkse loonberekening hebt voorbereid, bezorg je die aan het sociaal secretariaat dat de bruto-nettoloonberekening maakt. Voor de lonen daadwerkelijk worden uitbetaald, controleer je de berekeningen van het sociaal secretariaat en ga je na of alle gegevens uit het elektronisch loonverwerkingsprogramma in aanmerking zijn genomen. Zo nodig, breng je correcties aan. Daarna zie je erop toe dat de uitbetaling van de lonen vlot verloopt.

Je zorgt ervoor dat alle beleidsbeslissingen op HR-niveau, zoals de invoering of wijziging van bepaalde sociale voordelen, correct in de payroll worden geïmplementeerd. Je ziet erop toe dat de sociale en fiscale wetgeving wordt nageleefd.

 • Behandeling van individuele vragen

Je behandelt allerhande vragen van medewerkers, bijvoorbeeld door de berekening van hun loon toe te lichten.

Daarnaast werk je nauw samen met de HR Business Partners voor alle payroll-aspecten van hun dossiers.

 • Projectbeheerder

Net als de andere teamleden krijg je een aantal projecten toegewezen, zoals het beheer en de vernieuwing verzekeringsovereenkomsten, de marktanalyse wanneer een HR-instrument (bv. de prikklok) aan vervanging toe is, het bestuderen van tools en bestanden en van de mogelijke optimalisering ervan, enz.

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je hebt minstens een bachelordiploma.
 • Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.
 • Je werkt graag met cijfers en bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen, vooral Excel.
 • Je beschikt over een goede kennis van de sociale wetgeving of bent bereid die kennis te verwerven.
 • Ervaring met een sociaal secretariaat en/of kennis van de payroll in de openbare sector zijn pluspunten.
 • Je hebt goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je bent flexibel en proactief.
 • Je kan uitstekend plannen en organiseren.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht.
 • Je hebt een analytische en pragmatische geest.
 • Je werkt zowel zelfstandig als in team.
 • Je bent empathisch en wekt vertrouwen.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • Werk met een belangrijke maatschappelijke impact: je draagt bij aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief verloningspakket met een waaier aan extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerkosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het gsm- en internetabonnement, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays, ...).
 • Goede work-lifebalans (enkele dagen telewerk per week).
 • Flexibele uurroosters.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.