search_api_autocomplete

MTF's geëxploiteerd door Belgische marktondernemingen

Overeenkomstig artikel 3, §4 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, wordt de lijst van de Belgische marktondernemingen met aanduiding van de door hen geëxploiteerde MTF’s door de FSMA opgemaakt. Deze lijst en elke wijziging erin wordt bekend gemaakt op de website van de FSMA.

Situatie per 3/1/2018

De marktonderneming Euronext Brussels NV exploiteert de volgende MTF’s:
 

1.   Alternext
2.   Vrije Markt / Marché Libre
3.   Publieke Veilingen / Ventes Publiques
4.   Trading Facility