search_api_autocomplete

Arseus

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument ARSEUS , ISIN BE0003874915 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 9/04/2014 om 9:00.