search_api_autocomplete

Arseus NV

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Arseus NV , ISIN BE0003874915 wordt geschorst op Euronext Brussel op 11/12/2014 vanaf 16:58 op vraag van de emittent. De notering van het financieel instrument , wordt hernomen op Euronext Brussel op 12/02/2014 om 09:00.