search_api_autocomplete

Auriga International

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Auriga International, ISIN BE0003896165, wordt hernomen op Euronext Brussel op 06/08/2014 om 15:00u.