search_api_autocomplete
Home

Banc de Binary Ltd doet afstand van haar vergunning

Persbericht

Banc de Binary Ltd doet afstand van haar vergunning. De FSMA raadt cliënten aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze vennootschap.

De Cypriotische financiële toezichthouder CySEC heeft laten weten dat Banc de Binary Ltd, een in Cyprus gereglementeerd vennootschap die beleggingsdiensten aanbiedt via haar website www.eu.bancdebinary.com, om commerciële redenen heeft besloten afstand te doen van haar vergunning met ingang van 15 januari 2017.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) raadt de cliënten van dit platform www.eu.bancdebinary.com dan ook aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met Banc de Binary Ltd aangezien haar vergunning inmiddels is vervallen.

Op 11 januari 2017 heeft CySEC weliswaar gepreciseerd dat deze vennootschap haar verplichtingen moet nakomen.

Zo moet Banc de Binary Ltd meer bepaald:

  • alle posities van haar cliënten afsluiten;
  • al haar verplichtingen afwikkelen ingevolge beleggingsdiensten en/of activiteiten die binnen een termijn van drie maanden worden stopgezet;
  • op al haar websites op een duidelijk zichtbare plaats bekendmaken dat zij afstand heeft gedaan van haar vergunning;
  • al haar huidige klanten in kennis stellen van de procedure voor het afsluiten van hun openstaande posities en het opnemen van hun gelden.

Banc de Binary Ltd blijft onder toezicht van CySEC staan tot al haar verplichtingen zijn afgewikkeld.

De FSMA raadt cliënten die een rekening hebben geopend bij dit platform aan om Banc de Binary Ltd zo snel mogelijk een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen met het verzoek om hun rekening(en) af te sluiten en eventuele saldo’s terug te betalen, alsook om een kopie van die brief naar CySEC te sturen.

Adres van CySEC:

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

27 Diagorou Str.

1097 Nicosia, Cyprus

Postal Address

P.O BOX 24996

1306 Nicosia, Cyprus

Adres van Banc de Binary Ltd*

The financial services center Stoney ground,

Kingstown St. Vincent & Grenadines,

St Vincent

 

* Meest recente, bij de diensten van de FSMA bekende adres