search_api_autocomplete

Befimmo

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Befimmo, ISIN BE0003678894 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 01/12/2015 om 09:00.