search_api_autocomplete

BEFIMMO

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument BEFIMMO, BE0003678894 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 23/09/2016 om 14:30 CET.