search_api_autocomplete
Home

Belgen verhandelen tot vijfmaal meer aandelen tijdens coronacrisis

Persbericht

De Belgen verhandelden tijdens de coronacrisis tot vijfmaal meer Bel20-aandelen dan in de periode voor de crisis. Er werden ook veel meer aandelen gekocht dan verkocht. Jonge en niet-frequente beleggers waren tijdens de crisisperiode veel actiever. Dat blijkt uit een studie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op basis van een data-analyse van de transactierapportering die zij ontvangt.

De coronacrisis zorgde voor grote koersschommelingen op de beurs. Naar aanleiding van die schommelingen, voerde de FSMA een kwantitatieve studie uit over het gedrag van de Belgische particuliere beleggers. Ze onderzocht of particuliere beleggers meer of minder Bel20-aandelen aan-en verkochten tijdens de crisis. Ze analyseerde of het gedrag van de beleggers verschilde in functie van hun leeftijd en beleggingsfrequentie.

Om deze studie uit te voeren, gebruikte de FSMA de transactierapportering die zij ontvangt op basis van de Europese verordening inzake markttransacties. Die rapportering omvat alle transacties die uitgevoerd worden door Belgische banken of beleggingsondernemingen, alle transacties uitgevoerd op een Belgische gereguleerde markt, en alle transacties die betrekking hebben op een financieel instrument waarvoor de FSMA de bevoegde autoriteit is, dus ook aandelen die noteren op Euronext Brussels. 

De studie is gebaseerd op een steekproef van meer dan 3 miljoen transacties, voor een totale verhandelde waarde van meer dan 10 miljard euro, uitgevoerd door bijna 323.000 unieke natuurlijke personen. De belangrijkste conclusies van de studie staan hieronder opgesomd.

  • De aan-en verkoop van aandelen nam sterk toe tijdens de crisisperiode: in de periode van 24 februari tot en met 30 april 2020 werden tot vijf keer meer aandelen verhandeld dan in de periode daarvoor.
  • Er werden veel meer aandelen aangekocht dan verkocht: particuliere beleggers kochten in de crisisperiode ruim 634 miljoen euro meer aan Bel20-aandelen dan zij verkochten.
  • Jonge beleggers (tussen 18 en 35 jaar) waren veel actiever tijdens de crisisperiode: in de derde week van februari kochten jonge beleggers samen voor 2 miljoen euro aan. In de laatste week van maart liep dit bedrag op tot 21 miljoen euro.
  • Niet-frequente beleggers (maximaal vijf transacties de twee jaar voor de crisisperiode) kochten veel meer Bel20-aandelen: in de week voor de crisis kochten zij slechts voor 3 miljoen euro aan. In de tweede week van maart steeg dit cijfer tot 30 miljoen euro.

De volledige resultaten van de studie staan in een presentatie op de website van de FSMA.