search_api_autocomplete

BSB International

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument BSB International , ISIN BE0003892123 , wordt hernomen op Euronext Brussel op 22 januari 2014 om 15:30.