search_api_autocomplete

Campine

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Campine, BE0003825420, wordt hernomen op Euronext Brussel op 09/02/2017 om 11:30 CET.